Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is een lening waarbij u onbeperkt bepaalde hoeveelheden geld mag opnemen. U spreekt met de aanbieder van de lening (vaak uw eigen bank) een limietbedrag af (kredietlimiet). Dit bedrag ligt gedurende de hele looptijd van de lening vast. Tot dat limiet mag u zelf vaststellen welk bedrag u op welk tijdstip uit de lening opneemt. Tevens de keuze voor de besteding van het bedrag staat u geheel vrij. De hoogte van het limietbedrag hangt onder meer af van uw leeftijd. Voor jongeren onder de 23 jaar geldt vaak een lager limiet dan voor ouderen.

De rente bij een doorlopend krediet
Bij een doorlopend krediet betaalt u rente over het uitstaande saldo. Deze rente is variabel. De rente hangt onder meer af van de marktrente op dat moment, de hoogte van het kredietlimiet (hoe hoger limiet, hoe lager rente) en of er aanvullende verzekeringen worden verstrekt. Vaak krijgt u bij het doorlopend krediet namelijk een overlijdensrisicoverzekering. Hiermee wordt vastgelegd dat bij vroegtijdig overlijden, het nog openstaande saldo wordt kwijtgescholden. Dit geldt niet voor achterstallige termijnen. Daarnaast kan de rente bepaald worden door de aanwezigheid van een onderpand en een persoonlijk risicoprofiel. Veel voorkomende rentepercentages per maand zijn 2%, 1,5% en 1%.

De maandlasten bij een doorlopend krediet
Als u uit de lening geld heeft opgenomen, betaalt u per maand een vast bedrag voor zowel aflossing als rente. Welk bedrag u aan aflossing betaalt, kan door de variabele rente per maand verschillen. Ligt het rentepercentage hoog, dan wordt daarmee het aflossingsbedrag die maand lager. Daalt de rente, dan wordt het deel aflossing van het vaste bedrag weer hoger. Hierdoor kan het bedrag voor aflossing per maand verschillen en weet u niet exact als u het opgenomen bedrag heeft afgelost. U heeft met het doorlopend krediet om deze reden geen zekerheid. U heeft wel altijd de mogelijkheid meer af te betalen dan het vaste bedrag per maand. Bij een doorlopend krediet kan dit extra afbetalen boetevrij.

Altijd extra geld achter de hand
Met een doorlopend krediet heeft u continu beschikking over extra geld achter de hand. U kunt opgenomen geld dat u afgelost heeft tevens weer opnieuw opnemen. Leent u eerder bijvoorbeeld €750 en lost u dit na een periode af, dan kunt u datzelfde bedrag opnieuw opnemen uit het krediet, tot de afgesproken limiet uiteraard. Een doorlopend krediet wordt vaak afgesloten als iemand niet exact weet hoeveel geld een verbouwing, tuinaanleg of overige uitgave gaat kosten. Tevens is het een populaire lening voor het opvangen van regelmatige tekorten. Het doorlopend krediet biedt u als consument vooral flexibiliteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *